Hôtel des Invalides

Het Hôtel des Invalides is gelegen in het centrum van Parijs. Het gebouw werd gebouwd in opdracht van Lodewijk XIV, de zonnekoning van Frankrijk. Het gebouw heeft in de 17e eeuw gediend als onderkomen voor soldaten die hulpbehoevend waren geraakt tijdens de dienst in het leger.

Het gebouw

In 1671 besloot zonnekoning Lodewijk XIV om een opvangcentrum te maken waar soldaten onderdak konden krijgen die invalide waren geraakt tijdens het uitvoeren van de dienst in het leger. Voor de bouw van het Hôtel des Invalides was er nog geen vergelijkbare opvang.

In 1674 werden de eerste soldaten in het gebouw verzorgd. In 1677 werd een kerk bijgebouwd, waarvan de werkzaamheden pas in 1706 waren afgerond.

Leven in het Hôtel des Invalides

In het Hôtel des Invalides werd anders geleefd dan buiten het gebouw. Er werden eigen regels gemaakt betreft militaire en godsdienstige onderwerpen. Aan het einde van de 17e eeuw bood het gebouw onderdak voor 4.000 militairen.

Tegenwoordig is de verantwoording voor de zorg overgedragen naar het ziekenhuis ‘Nationale des Invalides’.

Napoleon begraven

In 1840 zorgde Koning Louis-Philippe ervoor dat het stoffelijk overschot van Napoleon naar Parijs terugkeerde. Op 15 december 18040 werd de keizer, middels een staatsbegrafenis, begraven in de Dôme des Invalides. Napoleon ligt in de kelder onder de gouden koepel.

Het graf van Napoleon is te bekijken bij een bezoek aan het Hôtel des Invalides. Doordat het graf van Napoleon in een ondiepe put staat, moet je een buiging maken om het graf te bekijken.